เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน

 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

      -  เดือนมกราคม 2564

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนธันวาคม 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนพฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนตุลาคม 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

      -  เดือนตุลาคม 2562

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนพฤศจิกายน 2562

   รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนธันวาคม 2562

   รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนมกราคม 2563

   รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนกุมภาพันธ์ 2563

   รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      -  เดือนมีนาคม 2563

    -   เดือนเมษายน 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

    -   เดือนพฤษภาคม 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

    -   เดือนมิถุนายน 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

    -   เดือนกรกฎาคม 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

     -   เดือนสิงหาคม 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

     -   เดือนกันยายน 2563

  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

     รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

       -   เดือนตุลาคม 2561

       -   เดือนพฤศจิกายน 2561

       -   เดือนธันวาคม 2561

       -   เดือนมกราคม 2562

       -   เดือนกุมภาพันธ์ 2562

       -   เดือนมีนาคม 2562

       -   เดือนเมษายน 2562

       -   เดือนพฤษภาคม 2562

       -   เดือนมิถุนายน 2562

       -   เดือนกรกฎาคม 2562

       -   เดือนสิงหาคม 2562

       -   เดือนกันยายน 2562

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

       -   เดือนตุลาคม 2560

       -   เดือนพฤศจิกายน 2560

       -   เดือนธันวาคม 2560

       -   เดือนมกราคม 2561

       -   เดือนกุมภาพันธ์ 2561

       -   เดือนมีนาคม 2561

       -   เดือนเมษายน 2561

       -   เดือนพฤษภาคม 2561

       -   เดือนมิถุนายน 2561

       -   เดือนกรกฎาคม 2561

       -   เดือนสิงหาคม 2561

       -   เดือนกันยายน 2561

      รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

       -   เดือนตุลาคม 2559

       -   เดือนพฤศจิกายน 2559

       -   เดือนธันวาคม 2559

       -   เดือนมกราคม 2560

       -   เดือนกุมภาพันธ์ 2560

       -   เดือนมีนาคม 2560

       -   เดือนเมษายน 2560

       -   เดือนพฤษภาคม 2560

       -   เดือนมิถุนายน 2560

       -   เดือนกรกฎาคม 2560

       -   เดือนสิงหาคม 2560

       -   เดือนกันยายน 2560