แผนกวิชาโลหะการ (Sheet Metal Department)

 
 
 
 
 นายอุดมศักดิ์  นามมนตรี
Mr.Udomsak  Nammontree
คอ.ม. เครื่องกล
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 
 
 
 
นายชัยสมร  ทนทาน
Mr.Chaisamorn  Thonthan
คอ.ม.เครื่องกล
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปทส.เชื่อมและประสาน
คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 นายธัญยธรณ์  คำหงษา
Mr.Thanyathon  Khamhongsa
คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

นายสมจิต  ธำรงทรัพย์
Mr.Somchit  Thamrongsap
คบ. จิตวิทยาและการแนะแนว
ปวส. ช่างโลหะ
 
 
 
ครูพิเศษสอน
 
 
 
 นายจักรกฤษณ์  พันธ์ศรี
Mr.Chakkrit  Pansri

ปทส. เชื่อมและประสาน