แผนกวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture Department)

 
 
 
 
นายอภิชาติ  ชุมวงศ์
Mr.Apichart  Choomwong

คอ.บ. สถาปัตยกรรม
 
     
ครูพิเศษสอน
     
 
 นายภัทรพงศ์  แสงพันธุ์
Mr.Pattaraphong  Sangphan

สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม