คำสั่งเวรยาม

 

 


เดือน                วันที่
พฤศจิกายน 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2561  29 ต.ค.61
ตุลาคม 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2561  28 ก.ย.61
กันยายน 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2561  31 ส.ค.61
สิงหาคม 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2561  31 ก.ค.61
กรกฎาคม 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2561  29 มิ.ย.61
มิถุนายน 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิถุยายน 2561  31 พ.ค.61
พฤษภาคม 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2561  1 พ.ค.61
เมษายน 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2561  27 มี.ค.61
มีนาคม 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม 2561  28 ก.พ.61
กุมภาพันธ์ 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561  31 ม.ค.61
มกราคม 2561   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2561  28 ธ.ค.60
ธันวาคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ธันวาคม 2560  28 พ.ย.60
พฤศจิกายน 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2560  8 พ.ย.60
ตุลาคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2560  28 ก.ย.60
กันยายน 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2560  30 ส.ค.60
สิงหาคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2560  31 ก.ค.60
กรกฎาคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2560  27 มิ.ย.60
มิถุนายน 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิถุนายน 2560  29 พ.ค.60
พฤษภาคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2560  28 เม.ย.60
เมษายน 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2560  28 มี.ค.60
มีนาคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม 2560  27 ก.พ.60
กุมภาพันธ์ 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2560  30 ม.ค.60
มกราคม 2560   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2560  29 ธ.ค.59
ธันวาคม 2559   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ธันวาคม 2559  29 พ.ย.59
พฤศจิกายน 2559   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2559  31 ต.ค.59
ตุลาคม 2559   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2559  10 ต.ค.59
    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559  10 ต.ค.59
กันยายน 2559   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2559  1 ก.ย.59
 สิงหาคม 2559    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2559  1 ส.ค.59
กรกฎาคม 2559   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2559  28 มิ.ย. 59
     คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ เดือน กรกฎาคม 2559  28 มิ.ย. 59
    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2559  28 มิ.ย. 59
 มิถุนายน 2559    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิถุนายน 2559  31พ.ค. 59
พฤษภาคม 2559    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2559  1พ.ค. 59
 เมษายน 2559   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2559 1เม.ย. 59
 มีนาคม 2559  

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2559

1 มี.ค. 59
 ธันวาคม 2558   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2558 1 ธ.ค. 58
 พฤศจิกายน 2558   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2558 1 พ.ย. 58
 ตุลาคม 2558   คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2558 1 ต.ค. 58
 มีนาคม 2558  

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

23 มี.ค. 58
    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางคืน) 23 มี.ค. 58
    คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 23 มี.ค. 58