แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
     
  ภาษาอังกฤษ  
    เรียนภาษาอังกฤษกับ ENGLISH4VEC    
 
•  ชุดที่ 1   
•  ชุดที่ 2
 
    บทเรียนภาษาอังกฤษ  
 
•   เรียนรู้เรื่อง TENS ภาษาอังกฤษ
 
     
 
---------------------------------------------------------------------------
 
     
  บทเรียนภาษาจีน  
 

•  ฝึกทักษะภาษาจีน กับคุณครู ฟาง หลิงฮุ่ย

 
     
 
---------------------------------------------------------------------------