shape
shape
เกียรติยศ สร้างได้ด้วยการกระทำที่สุจริต

www.yt.ac.th/teacher/chingchai  กำลังปรับปรุง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา วิชาพัลส์เทคนิค ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข่าวสารด้านการศึกษา   เพื่อเสริมสร้างอาวุธทางปัญญา  ขออภัยที่ขาดหลายไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากปรับปรุงระบบ  SEVER  ของวิทยาลัย ขณะนี้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ก่อน
 
        ยินดีต้อนรับ สู่เมืองบั้งไฟ
   งามเมื่อเข้ามา จงงามยิ่งเมื่อออกไป  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
หนังสือพัลส์เทคนิค
ผู้เขียน ชิงชัย ศรีสุรัตน์


เข้าสู่ วท.ยส
shape
shape
ข่าวการศึกษา กีฬา บันเทิง
สอศ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักอำนวยการ สอศ
เกาะติตข่าวการเมือง

กระทรวงศึกษา
Oscilloscope      
สัญญาณไฟฟ้าแบบต่างๆ 1  
สัญญาณไฟฟ้าแบบต่างๆ  
การเก็บประจุของคาปาซิเตอร์ 1
การเก็บประจุของคาปาซิเตอร์ 2
การเก็บและการคายประจุของคาปาซิเตอร์ 1
การเก็บและการคายประจุของคาปาซิเตอร์ 2
การเก็บและการคายประจุของคาปาซิเตอร์ 3
RC Time Constant
วงจร อาร์ ซี อินติเกรเตอร์
ส่งข่าวซึ่งกันและกัน
วงจรกรองความถี่ต่ำแบบ RC 1
วงจรกรองความถี่ต่ำแบบ RC 2
วงจร RC differentiator
วงจรกรองความถี่สูงแบบ RC
วงจรกรองความถี่สูงแบบ RC 2
วงจรClipperชนิดมีไบอัส
วงจร Clampper
หลักการทำงานของทรานซิสเตอร์
หลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ 2
วงจร Bistable Multevibrator
Transistor Simulator And Calculator
ทดสอบความรู้เรื่อง IC 555
Electronic logic animation2
การทดลอง 555 Astable
Electronic logic animation3 
วงจร Monostable Multevibrator
วงจร Astable Multevibrator1
วงจร Astable Multevibrator2
วงจร Electronid Logic gate
IC 555 MULTIVIBRATOR (การคำนวณ)
Schmitt Trigger
Sampling Gate
Synchonization Signal
shape
shape
ท่านจะทดลองได้ต้องมีโปรแกรม JAVA    
shape
สื่อ Flash Animations
ออปแอมป์
Ladder networks
KCL
KVL
Nadal Analysis
Supperposition
Lader Network
cameraflash RC

Check e-Mail
ข่าวปฏิรูปการศึกษา 
การทดลองเสมือนจริง  วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105-2002
ดูทีวีบนเว็บไซต์

คุณเข้ามาเยี่ยมชมคนที่
 

หนังสือผลงานของครู
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วท.ยโสธร


Loop Analysis

อยากทดลองอะไรเชิญครับ
  ครูสร้างคนดี
  เป็นศรีแผ่นดิน
  ทั่วถิ่นศรัทธา
  บูชาครู


เกี่ยวกับผู้เขียน
 

ภาพกิจกรรม 2
 

ภาพกิจกรรม 3
 

Livescore 
ครูไทย
ครูบ้านนอก 
เครื่องมือวัดไฟฟ้าฯ
การขยายย่านวัดแอมมิเตอร์
OSILLOSCOPE
Lissajous

Lissajous2

shape
shape
วงจรพัลส์และดิจิตอล
คำอธิบายรายวิชา
ระบบตัวเลข
วงจรเกต
คณิตศาสตร์ลอจิก
วงจรเข้ารหัส
วงจรถอดรหัส
วงจรแสดงผล
วงจรฟลิบฟลอป
วงจรนับ
การทดลอง DIGITAL
BASIC LOGIC GATES1
BASIC LOGIC GATES2
BASIC LOGIC GATES3
BASIC LOGIC GATES4
RS Flip-Folp,D Flip-Folp
JK Flip-Folp
THE 741 OPERATIONAL
3D ANIMATION 
วงจรออปแอมป์ไม่เชิงเส้นและวงจรกำเนิดสัญญาณ ม.มหานคร
POWER AMPLIFIER ม.มหานคร
The educational encyclopedia
ออปแอมป์ 741 และตัวอย่างการใช้งาน
วงจรออปแอมป์และตัวอย่างการใช้งาน
OPERATIONAL AMPLIFIERS
OPERATIONAL AMPLIFIER2
Opamp For Everyone
แบบฝึกหัด OPAMP Online
Understanding OPAMP
OPAMP CIRCUITS COLLECTION
Op Amps Animation
opamp animation
การทดลอง ออปแอมป์
Astable comparator 
Inverting Amp
Noninverting Amp
Summing Amp
OP-AMPS AS COMPARATORS
Comparator de Schmitt
วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โปรดรอสักนิดนะครับ
คำอธิบายรายวิชา
โครงการสอน 
OPAMP e - Learnning สอศ.
THE 741 OPERATIONAL
วงจรออปแอมป์เชิงเส้น ม.มหานคร 
shape
การทดลองเสมือนจริงวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
Circuit Design Lab


N-channel enhancement MOSFET

shape
LINK น่าสนใจ
ทำเนียบศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถานการณ์ไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีระบุรุษต่างหากที่ใช้สถานการณ์ เป็นโอกาสพิสูจน์ความสามารถ
หลักสูตรอาชีศึกษา
การอ่านค่าสีของตัวต้านทาน
การต่อตัวต้านทาน
กฏของโอห์ม 
การต่อตัวเก็บประจุ
การทดลองวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจากตรง

RLC Resonance Circuit
หลอดไฟฟ้า
Osilloscope
หม้อแปลง
หลอดอิเล็กตรอน

AC Generator Action
DC Generator Action

Tuning A Radio Receiver
Variable Capacitor

ลำโพงทำงานอย่างไร
Amplification

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
COMPUTER DEMOS FOR ELECTRICAL ENGINEERING
JEWELLERY MADE FROM ELECTRONIC COMPONENTS
N-channel JFETSemiconductor DiodeElectrical Circuit Study Applets
Downloadโปรแกรมทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ Circuit Maker
shape
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Chingchai2@hotmail.com